Es qualifica com a tal a les lleixes més baixes d’una prestatgeria a partir de les quals es fa la preparació de comandes. Amb l’ús de mitjans tècnics auxiliars (carretons elevadors), es pot estendre considerablement la zona d’apilaments i preparació.