Venda de serveis especialitzats, de transport i de distribució a altres empreses. Desenvolupa contactes comercials amb clients actuals i potencials. Detecta possibles contractes de serveis logístics que puguin beneficiar clients. Integra els sistemes logístic, informàtic i la satisfacció de necessitats dels clients.