La preparació d’una posta en marxa és essencial pel seu èxit i evitar imprevistos.

Movint enginyeria logística, planteja els seus serveis de forma conjunta o independent, per això un cop realitzada (si el client ho considera oportú) la contractació de la fase preliminar de planificació, podem oferir-los un servei característic de la nostra empresa i no propi d’altres Consultories logístiques, que és el Suport tècnic per la posta en marxa.

Considerant que habitualment l’execució d’una posta en marxa conviu amb l’activitat diària de qualsevol plataforma logística, la nostra tasca fonamental en el servei de Suport tècnic, és col·laborar en mantenir l’organització i el criteri  de la posta en marxa, així com ajudar en la resolució de conflictes durant la seva execució amb el fi principal d’implantar una nova activitat en plaços i condicions previstos sense incidir en l’activitat actual de la companyia.

Per això, és precís participar en l’ instrucció del personal en l’administració dels fluxes de mercaderies i la forma més eficient d’utilització de les instal·lacions.

Aquest servei logístic de suport tècnic, inclou disposar d’un tècnic especialista en direcció i coordinació de postes en marxa que estarà present en les instal·lacions del client per col·laborar amb el personal que executa la posta en marxa aportant les solucions i idees que siguin necessàries durant el procés, en el format horari que s’estableixi amb el client.