El nostre objectiu principal com enginyeria logística es oferir bones solucions a tots els nostres clients, així en alguns casos es necessari adaptar-se a les necessitats particulars de cadascun d’ells. Per aquest casos, Movint va crear “serveis especials”.

Amb la nostra experiència, es fàcil adaptar-nos a les circumstancies dels clients i realitzar estudis no habituals o sobre àmbits molt acotats per donar resposta a aquestes necessitats i assolir així el nostre objectiu “donar el millor servei als nostres clients”

En alguns casos els serveis especials que se’ns han contractat  han estat:

–     El seguiment i control de la posta en marxa de uns equipaments contractats pel propi client.

–     Disseny i realització de un pla de paletització de totes les referències del client en qüestió.

–     Aixecament de plànols de situació actual.

–     Realització de maquetes d’instal·lacions.

–     Assessors, exclusivament per la negociació, en compra de bens d’equips per una nova instal·lació.

En cada cas es perfila les necessitats del client i el nivell de servei, essent aquest un servei que permeti al client disposar de Movint com consultoria logística al nivell que estimi oportú per atendre els seus requeriments.