El nostre servei de consultoria per el desenvolupament de projectes és molt ampli i amb els anys d’experiència, ens confirmen els nostres clients que assolim totes les àrees esperades en la logística d’emmagatzematge.

Ens dediquem a dissenyar i aplicar projectes logístics que permetin assolir els objectius que determinen els nostres clients. Els més freqüents  són:

 1.  Viabilitat del projecte presentat.
 2. Agilitat i rendibilitat en la movimentació.
 3. Alta productivitat en tots els elements implantats.
 4. Augment de la productivitat i el temps de reacció.
 5. Durabilitat dels elements implantats.
 6. Control,  històric i traçabilitat de cadascun dels moviments que el magatzem realitzi.

Per la implantació d’un bon projecte logístic, és imprescindible la realització de dues fases preliminars, auditoria i avantprojecte.

Comencem un nou projecte, analitzades les necessitats operatives i d’emmagatzematge que hem de cobrir; determinarem l’estat actual de les instal·lacions i els procediments que es segueixen. Aquesta fase preliminar de coneixement del client i els seus requeriments, la recull l’Auditoria logística.

En l’estreta col·laboració amb els nostres clients definim l’Avantprojecte en el que s’estableixen las diverses alternatives i la previsió d’inversions estimada.

Finalment, elaborem el projecte logístic definitiu, que pot arribar a disposar  els següents continguts o altres segons sigui el cas.

 1. Plànols logístics/constructius: als que s’hi adjunten memòries explicatives amb totes les característiques tècniques del projecte.
 2. Càlcul de rendiments que té per objecte. A) harmonitzar tots els elements que conformen el magatzem (equipaments fixes i mòbils, així com recursos humans); i B) preveure el creixement del magatzem al llarg dels anys pugui ser absorbit de manera que la instal·lació permeti créixer d’acord a les necessitats, allunyant al màxim l’horitzó de l’obsolència.
 3. Planificació i periodificació de les actualitzacions a realitzar.
 4. Informes explicatius i tècnics.
 5. Tractament d’articles (ubicacions teòriques).
 6. Petició  d’ofertes (per licitació a industrials).
 7. Planificació del procediment de posta en funcionament.
 8. Suport tècnic durant el procediment de posta en funcionament.