Des de la nostra perspectiva de consultoria logística, discernim els nostres serveis en l’àmbit de la posta en marxa en dues clares etapes: la planificació i el suport tècnic.

 

En la primera etapa prèvia a la posta en marxa, el paper de l’enginyeria logística és el de planificar i organitzar aquest procés de posta en marxa que sol ser el més feixuc per a qualsevol companyia si ha de mantenir la seva activitat diària, que habitualment és el cas.

L’assistència i assessorament en el procés de posta en marxa realitzant tasques d’instrucció del personal en l’administració dels fluxes de mercaderies i la forma més eficient d’utilització de les instal·lacions, són aspectes fonamentals a treballar en el període de planificació.

El nostre servei en aquesta àrea d’actuació, ofereix un expedient explicatiu indicant  totes les necessitats del client perquè la posta en funcionament s’executi correctament  i amb la planificació adequada. Això inclou, l’entrega d’un esquema de “cheking” previ a l’execució per part del client de la posta en marxa pròpiament dita perquè es pugui validar l’expedient explicatiu.

L’esquema de “cheking” és un instrument important ja que permet al client comprovar si tots els punts del procés de posta en marxa són correctes.

Es refereix a aspectes com:

  • Comprovació del sistema informàtic.
  • Mapa de magatzem.
  • Medis humans.
  • Medis tècnics.
  • Horaris de treball del període de posta en marxa.