La nostra experiència i la participació durant molt anys en diversos cursos de formació i seminaris, sobre la gestió de la cadena de subministrament, la gestió logística de magatzems i demès temes relacionats; ens avalen com formadors experts en l’àmbit de la logística de processos.

Oferim formació als seus empleats ja sigui específica per un projecte concret o genèric per responsables de logística.

Una vegada definit un projecte proposem un programa de formació específic dirigit als responsables de logística, als caps de magatzem, als caps de torn i comandaments intermedis.

També oferim formació genèrica en àmbits com les noves tecnologies i les seves aplicacions, aplicacions logístiques industrials i d’emmagatzematge, gestió d’estocs i processos automatitzats.

Podem realitzar cursos monogràfics sobre aspectes concrets segons les necessitats dels nostres clients.