La consultoria logística pretén ser un servei de “full service” al client, els seus objectius son:

  • Atendre les seves consultes a nivell logístic.
  • Oferir-los solucions i aportar idees de millora sobre les seves consultes sorgides en la situació actual del magatzem a nivell d’operativa logística, compres de nous materials, tecnologies a implantar, etc.

En cada cas s’acota el nivell de servei que el client estima oportú essent aquest mes o menys flexible en funció de les seves necessitats, per això podem posar a la seva disposició tots els nostres recursos humans i tecnològics.

Alguns dels clients que han contractat aquest servei han empleat els recursos de Movint, en assessorament puntual de contractació, obtenint condicions més favorables en les seves compres de bens d’equips a més del seguiment especialitzat del nostre departament de Gestió i Desenvolupament. Altres han estimat oportú contar amb el suport del nostre departament tècnic per plantejar alternatives diverses d’escenaris possibles en implementacions prèvies a ser gestionades pels seus departaments d’expansió.

L’equip humà de Movint esta al seu servei per afavorir-los puntualment en aquells aspectes concrets de la logística de emmagatzematge que vostès estimin oportuns.