L’Avantprojecte, és la feina preliminar a la definició d’un projecte, per tant en un avantprojecte definirem les línees bàsiques de varies solucions logístiques a un mateix repte. Des de l’assessoria, cercarem una vegada conegut el perfil del client (auditoria); aquelles solucions que resultin operatives, aplicables i rendibles.

Cal que en l’avantprojecte, com comentàvem anteriorment, comencem definint els requeriments i objectius que el nostre client ens determina (recollit en la fase preliminar de auditoria logística).

Coneguts aquests aspectes, i pensant doncs en si es tracta d’un magatzem de caràcter convencional, o automatitzat (robotitzat); procedirem a reflectir varies alternatives, les quals totes elles permetin assolir els objectius establerts.

Tot i que el nostre caràcter d’especialització ens porta a personalitzar cadascun dels nostres projectes, els apartats que defineixen i solen composar els nostres avantprojectes són els següents:

  1. Lay-outs  escenaris – alternatives.
  2. Definició d’operativa bàsica prevista en cada una d’elles.
  3. Recompte de capacitats que ofereixen els escenaris.
  4. Tipologia de sistemes operatius implementats i les seves productivitats estimades.
  5. Previsió d’inversions.
  6. Definició de durabilitat temporal.