Movint som experts en la consultoria logística, la nostra especialització està fundamentalment en el desenvolupament i execució de projectes en totes les seves fases.

Habitualment, solem classificar els projectes segons tres conceptes:

  • Nova implantació.
  • Reenginyeria.
  • Ampliació.

A més a més dels projectes, com assessoria logística, presentem altres serveis complementaris que amb el temps han ampliat la nostra oferta.

Podríem dir que el nostre àmbit d’actuació es centra fundamentalment en tres tipus de serveis, composats per diverses fases o a la vegada, serveis que poden ser contractats de forma independent.

Amb la nostra experiència al llarg d’aquests anys, hem après a adaptar-nos sempre a les necessitats de cadascun dels clients, sempre amb la finalitat de millorar a nivell operatiu i logístic la seva plataforma donant el millor servei.

L’experiència és un grau i cada projecte un repte per a Movint, per aquest motiu, segons els requeriments que ens presenta cada client adaptem la millor solució per a les seves necessitats amb la finalitat de complir la meta proposada amb èxit.