SECTOR DEL GRAN CONSUM:

Hem realitzat projectes logístics per a magatzems d’alimentació i producció, que són sistemes amb un gran flux de materials, implantacions informàtiques, traçabilitat dels articles i diversitats de formats.

També hem realitzat projectes per a magatzems de drogueria i perfumeria, basats en un picking eficaç i amb un gran control pels productes específics de gran valor econòmic.

També som especialistes en magatzems d’electrodomèstics, tant en plataformes logístiques regionals com de distribució capital. Aquest tipus d’ instal•lacions es caracteritzen per la gran varietat de configuració del lineal de Picking i per un stock variable en funció de l’oferta i la demanda particular en cadascun dels magatzems.

Altres referències que serien considerades de Gran Consum, en l’activitat de distribució de joguines, productes farmacèutics, tèxtil, etc.

SECTOR INDUSTRIAL:

Des de finals dels anys 90’, apostem per la diversificació de sectors dins de la nostra especialització en Consultoria Logística d’emmagatzematge, per això, a més a més de la nostre font de coneixement i exclusivitat al sector del gran consumo, iniciem els serveis amb clients d’àmbit industrial.

Destaquem els projectes per a magatzems d’automoció per a donar servei propi o a tercers, on les rotacions dels articles són variables i el número de referències elevat. Parcs de vehicles i tallers on es requereixen el coneixement de les normatives vigents, així com les diferents dimensions i maniobrabilitat dels vehicles.

Magatzems per a fàbriques de Productes d’un sol ús, amb poques referències i un volum elevadíssim d’estoc.
Magatzems de matèria primera i de producte acabat per a diversos tipus de clients: plàstics, químiques, pintures, etc.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ:

Lògicament amb l’expansió de la construcció en els darrers anys, hem augmentat notablement el número de clients que han utilitzat els nostres serveis d’Assessoria Logística.

Com inicialment ja teníem experiència en magatzems de lampisteria, ferreteria, vam ampliar el radi d’acció a materials de construcció, així com andamis i d’altres més relacionats amb el sector.

Aquest tipus de client (lampisteria, ferreteria) tenen una gran complexitat per la diversitat de dimensions i l’elevat número de referències que gestionen, les instal•lacions projectades per Movint, són totes elles una font de elogis tant pels seus propietaris al aconseguir el control exhaustiu dels seus estocs i gestió dels mateixos, com per part del personal, satisfet de les noves tecnologies implementades i finalment el client que rep un servei excepcional en un temps just.

ALTRES SECTORS:

La nostra Enginyeria Logística ha ideat sistemes d’emmagatzematge per a diferents empreses, entre d’altres, magatzems de matalassos.

Hem treballat amb matèries perilloses amb una topologia que requereix una delicada atenció en quant a les normatives vigents; amb operadors Logístics que han requerit els nostres serveis per a realitzar estudis de nova implantació responent a les necessitats dels seus clients.

Productes tan especials com piscines i els seus components, etc.

La premissa principal de Movint és què, considerem quines son les particularitats que hem de conèixer i analitzar de cada projecte, un magatzem independentment dels productes que disposi en el seu interior, és un magatzem i som experts en oferir les millors solucions logístiques en cadascun dels casos.