La contractació de personal per a la realització de la funció de project manager, no és una tasca fàcil, ja que si bé el mercat ofereix aquest tipus de perfil, l’experiència addicional en l’execució de projectes específics de logística, fan que el paper de Movint sigui de forma indirecta una garantia d’èxit. Disposem de personal qualificat per a aquesta tasca, i aportem el valor afegit de la supervisió que Movint ofereix amb el servei de Project manager.

Els nostres tècnics especialistes en project manager, tenen àmplia experiència en capacitats organitzatives, lideratge, negociació, i identificació de problemes.

Alguns dels treballs específics que realitzem com a project manager són:, assessorament en coordinació d’equipament, planificació i suport a posades en marxa tant in com on site.

Assessorem als nostres clients en la contractació d’equipaments. Coordinem els equips, instal·lacions i maquinària fins a la seva implantació i posada en marxa; des de la seva licitació, estudi de pressupostos de proveïdors, taules comparatives, negociacions, redacció de contractes, planificació de subministraments i certificacions d’obra i validació de factures.

Prestem assessorament en la planificació i suport físic de posades en marxa. Generant un expedient explicatiu de totes les tasques a realitzar prèvies a la posada en marxa, amb els equips implicats, i plans de contingència entre d’altres. Amb l’objectiu de comprovar i reduir al mínim els imprevist per garantir l’èxit de la posada en marxa. Considerant que una posada en marxa habitualment conviu amb l’activitat diària la nostra tasca és col·laborar per mantenir l’organització i ajudar en la resolució de conflictes durant la seva execució. Per a això disposem de tècnics especialitzats en direcció i coordinació de posada en marxa estant present en les instal·lacions per a col·laborar amb el personal aportant les solucions i idees que siguin necessàries durant el procés, per a això cal participar en la instrucció de el personal per al maneig i utilització de les instal·lacions.

Formulari de contacte