INTRODUCCIÓ

Aquesta relació de termes i equipaments logístics bàsics pretén fer conèixer el significat dels tecnicismes usats freqüentment en el camp de la logística així com la descripció d’equipaments logístics utilitzats per al desenvolupament tant a nivell operatiu com físic en els magatzems o centres de distribució (ja sigui en magatzems convencionals com automàtics).

Termes logístics:

 • A (21)
 • B (6)
 • C (12)
 • D (2)
 • E (7)
 • F (5)
 • G (13)
 • H (5)
 • I (3)
 • J (1)
 • L (5)
 • M (7)
 • O (1)
 • P (6)
 • R (6)
 • S (3)
 • T (3)
 • U (8)
 • V (1)
 • Z (5)

 • Equipaments logístics:

 • A (5)
 • B (3)
 • C (21)
 • D (3)
 • E (21)
 • F (2)
 • L (2)
 • M (8)
 • N (1)
 • P (15)
 • R (3)
 • S (4)
 • T (5)
 • U (1)
 • Z (1)