La consultoria és un servei general que ens permet adaptar-nos totalment a les necessitats puntuals dels nostres clients, atenent, desde necessitats formatives, pla de manteniment logístic, estudis de viabilitat econòmica, inspecció i revisió tècnica de prestatgeries; i qualsevol altres que requeriran de la nostra experiència.

L’objectiu principal és atendre les consultes i oferir solucions per millorar la situació actual del seu centre logístic, adaptant-nos a les seves necessitats posant tots els nostres recursos a la seva disposició.

Alguns dels serveis que els podem oferir són els següents:

Aixecament de plànols.

Formacions de personal a diferents nivells: específica per a responsables, o per a personal de magatzem de caràcter més genèric en àmbits de noves tecnologies i la seva aplicació, aplicacions logístiques industrials i d’emmagatzematge, gestió d’estoc i processos automatitzats.

Manteniment logístic per impedir el deteriorament i mantenir actualitzats els centres. Suposa treball de camp i d’oficina en els que mitjançant un pla de visita i accions, Movint coordina l’execució de les tasques programades perquè les instal·lacions es mantinguin en perfectes condicions tant físiques com operatives o de sistemes (IT).

Estudi de Viabilitat Econòmica en casos on l’anàlisi econòmica és aspecte crític per a la possibilitat d’execució del mateix, posem a disposició els nostres recursos d’anàlisi tècnica (logístic) financer per aportar-los tota la informació necessària al respecte. Compten amb tres nivells d’estudi: Càlcul de costos i Recuperació de la inversió, Pla de viabilitat estàtic, Pla de viabilitat simulador.

Inspecció i revisió tècnica de prestatgeries, per complir amb les normatives vigents que obliguen els centres logístics a mantenir les prestatgeries en condicions adequades.

Formulari de contacte