Transelevador CAT

Amb l’objectiu del màxim aprofitament de la superfície disponible en els magatzems, s’han creat els transelevadores per a paleta, són maquines dissenyades per treballar en passadissos molt estrets i en altures que poden superar els 309 metres.

Tejadillo protector del conductor

És un dispositiu, generalment confeccionat amb reixeta metàl·lica, muntada sobre bastidor tubular o de perfils, que va fixat al cos del carretó elevador i que cobreix al conductor per sobre del seu cap i li protegeix contra l’eventual caiguda d’objectes.

Tarima de càrrega

Equival a unitat de càrrega i serveix per confeccionar tals unitats, igual que es fa amb palets. La folgança al sòl és en la tarima major que en el palet. Amb les tarimes es transporten generalment càrregues pesades. Per manipular les tarimes el més adequat és utilitzar carretons elèctrics transportadoras de plataforma.

Tablado de magatzem

(Plataforma, tribuna). Dispositiu intermedi que s’instal·la, segons necessitats, en un costat de la nau o pavelló. Sense necessitat d’obra de fàbrica, en cas de reformes o ampliacions, es pot fer tot sense incórrer en grans desemborsaments.