Batería

Com a dispositius almacenadores d’energia elèctrica para, entre altres centenars d’aplicacions, propulsar carretons transportadoras i elevadores, s’utilitzen els acumuladors elèctrics de plom en els quals l’energia elèctrica presa de la xarxa s’acumula a través d’un procés químic i, després, aquesta energia és retornada en forma de corrent elèctric. En essència, l’acumulador de plom es compon…

Balda de estantería

Superfície horitzontal de la prestatgeria sobre la qual es diposita la mercaderia, paletizada o no. Fortament cargolada als muntants i travessers, altres vegades soldada als mateixos. En els sistemes desmuntables _ com el DELTASYSTEM – les baldes de la prestatgeria van “penjades” de muntants i travessers i assegurades mitjançant pesadores de seguretat.