Transelevador CAT

Amb l’objectiu del màxim aprofitament de la superfície disponible en els magatzems, s’han creat els transelevadores per a paleta, són maquines dissenyades per treballar en passadissos molt estrets i en altures que poden superar els 309 metres.

Zona d’apilaments

Es qualifica com a tal a les lleixes més baixes d’una prestatgeria a partir de les quals es fa la preparació de comandes. Amb l’ús de mitjans tècnics auxiliars (carretons elevadors), es pot estendre considerablement la zona d’apilaments i preparació.

Logística

Planificació, organització i control d’una sèrie d’activitats de transport i emmagatzematge, que faciliten el moviment dels materials i productes des del seu origen fins al consum dels mateixos. És aquella part del Supply Chain (Cadena integral de proveïment) que planifica, implementa i controla de manera econòmica el flux d’emmagatzematge de matèries primeres, productes en procés,…

Armario Vertical

Con la misma filosofía y similar funcionamiento que los armarios rotativos horizontales, los paternosters verticales son sistemas de almacenamiento en altura pensado principalmente para el almacenamiento de cargas medianas y pequeñas.

AGV

Acrónimo de “Automated Guided Vehicle”. Se refiere a un vehículo guiado automáticamente mediante sistemas de filoguiado (el más utilizado), ferroguiado, optoguiado o radio-láser.

Abrigos

Elementos exteriores de protección climática. Contribuyen a evitar la entrada de suciedad  desde el exterior y aminorar los cambios bruscos de temperatura, propios de áreas de temperatura controlada.