Temps per a preparació de comandes

És el temps emprat i necessari per a la confecció d’un encàrrec. Per poder determinar el rendiment general d’un sistema de manutenció, respectivament, d’un sistema d’emmagatzematge, cal calcular el valor del temps mitjà emprat per posició. El temps de preparació es compon de: el temps de viatge, més el temps de permanència. Quant al temps…

Temps de recollida

Comprèn els moviments de treure un article del carretó i dipositar-lo a la prestatgeria, respectivament, retirar l’article de la prestatgeria, portar-lo fins el carretó i dipositar en aquesta.