Rotació de magatzem

És el nombre de vegades que la totalitat dels gèneres al magatzem han sortit i han estat recanvis, dins d’un període de temps determinat. El paràmetre més comú és l’econòmic, si bé, també sol utilitzar-se el termini temporal en dies. Es pot regir bé pel seu valor, per la quantitat de peces o pel seu…

Reposicions

· Reaprovisionament Procés també conegut com reposició. Quan la capacitat d’una ubicació de picking és inferior a zero es produeix un farciment d’aquesta ubicació fins a completar la capacitat màxima. · Temps de reposició Lapse necessari per completar les operacions de reposar les posicions de picking.

Referències – SKU ‘s

Unitats d’existències administrades en una base d’operacions o planta. És la part més petita, indivisible, d’una comanda. Tots els articles existents en un magatzem formen l’assortiment. Un producte que apareix en tres embalatges diferents (pe, una beguda en ampolles de mides diferents) està considerat com tres articles.

Radiofreqüència

Tecnologia que utilitza ones de ràdio per identificar els productes de forma automàtica. Implica l’ús d’etiquetes o tags que emeten senyals de ràdio als lectors encarregats de recollir els senyals dels quals s’obté el control i gestió dels moviments interns en una Plataforma, així com de distribució de productes a l’exterior, i sempre amb informació…