Mini Load

Els magatzems Mini Load o ACC (magatzem automàtic per a caixes) apliquen el principi de “mercaderia a l’home”, les unitats de càrrega situades a les prestatgeries, són manipulades automàticament per un transelevador que els apropa al lloc de l’operari. 

Miniload

Els magatzems Miniload o ACC (magatzem automàtic per a caixes o mitjans palets) apliquen el principi de “mercaderia a l’home”, les unitats de càrrega situades en les prestatgeries, són manipulades automàticament per un transelevador que les apropa al lloc de l’operari.