FEM

La Federacion Europea de Manutencion té com a objectiu elaborar i distribuir normes i altres documents relacionats amb la manutenció i el magatzematge, a fi de millorar les condicions tècniques del mercat, intensificar la prevenció de riscos i incrementar la productivitat. FEM prepara les “regles del joc” de la indústria de la manutenció europea que…