Cross – Docking

Operacions de recepció i classificació en bases de transferència de càrregues que impliquen sortida immediata cap a distribució. És a dir, la mercaderia que no ha de tenir cap manipulació en el magatzem. Normalment no se situa dins de prestatgeria ja que la seva estada en el magatzem és curta (TRÀNSIT).

CPD

Un Centre de Procesaments de dades és el conjunt de recursos físics, lògics, i humans necessaris per a l’organització, realització i control de les activitats informàtiques d’una empresa.

Consultor en Logística

Assessora a clients per millorar el rendiment logístic a través de planejament estratègic, reingeniería de processos i/o la implementació de tecnologia informàtica. Desenvolupa i condueix una àmplia gamma de projectes incloent, entre unes altres: optimització global de la cadena de proveïment, selecció i desenvolupament de programari, cerca de recursos estratègics, disseny de xarxes logístiques. Ajuda…

Consolidació

Procés d’agrupament de càrregues parcials compatibles per naturalesa i destinació amb la finalitat d’aprofitament de celler i abaratiment de costos involucrats en el transport.

Codi de barres

Tecnologia de codificació que permet capturar informació relacionada amb els nombres d’identificació d’articles i la seva ubicació de manera automàtica.

Capacitat de càrrega

Del sòl. És important el seu coneixement per a la utilització de apiladoras de forqueta en pisos o en molls de càrrega no massissos. S’expressa en Quilograms per metre quadrat.