Cross – Docking

Operacions de recepció i classificació en bases de transferència de càrregues que impliquen sortida immediata cap a distribució. És a dir, la mercaderia que no ha de tenir cap manipulació en el magatzem. Normalment no se situa dins de prestatgeria ja que la seva estada en el magatzem és curta (TRÀNSIT).

Consultor en Logística

Assessora a clients per millorar el rendiment logístic a través de planejament estratègic, reingeniería de processos i/o la implementació de tecnologia informàtica. Desenvolupa i condueix una àmplia gamma de projectes incloent, entre unes altres: optimització global de la cadena de proveïment, selecció i desenvolupament de programari, cerca de recursos estratègics, disseny de xarxes logístiques. Ajuda…