L’objectiu d’aquest servei, és l’avaluació dels nostres clients, els seus sistemes o procediments, per a això, vam complim una sèrie de normes que asseguren essencialment la nostra capacitat, objectivitat e independència, amb el propòsit de verificar que l’empresa auditada treballa d’acord amb la normativa interna i externa corresponent al sector en qüestió, diagnosticant a més les necessitats de correccions a realitzar.

El principal objectiu d’una auditoria logística d’un magatzem, és avaluar la necessitat actual i la futura, i per aconseguir-ho, analitzem les inflacions i processos actuals, per tal de detectar i corregir les possibles deficiències existents, i també conèixer les inquietuds futures de la companyia.

L’àmbit d’actuació d’una auditoria logística, comprèn habitualment els següents aspectes:

  • Inventari de les actuals instal·lacions i equipaments.
  • Estudi per àrees de l’operativa del magatzem: entrades, ubicacions, reposicions, preparació de comandes, expedicions i zones específiques de cada instal·lació.
  • Anàlisi dels diferents elements que conformen cadascuna de les àrees.
  • Procediments i normes de funcionament i productivitat, en síntesi el seu organigrama de personal i els recursos tècnics de la mateixa.
  • Valoració de les diferents àrees estudiades, diagnosticant les deficiències detectades.
  • Exploració de les pròpies conclusions i en el cas que el client ho sol·liciti, confeccionar la proposta de mesures correctives .

 

Apliquem metodologia Lean als nostres processos interns, això ens permet garantir que analitzem tot el flux de la companyia.

Formulari de contacte