Carrusel

juliol 19, 2011  |   C

Els carrusels horitzontals són armaris rotatius horitzontals que utilitzen tot l’espai en planta, ja que no és necessària l’existència de passadissos, i aprofiten tota la longitud disponible del local